Om Lindova

I Lindesberg, mitt i Bergslagen, hittar du Lindova, ett företag uppbyggt utifrån ett egenutvecklat produktkoncept och genuint yrkeskunnande.

Lindova grundades 1976 av entreprenören och produktutvecklaren Rune Nilsson. Han såg behovet av bättre handverktyg för seriearbeten som överbelastade och orsakade värk i händer och armar. Rune förverkligade sin idé, att konstruera specialverktyg drivna med lufthydraulik, till en början genom uppdrag från närliggande industriföretag.

Det framgångsrika konceptet, baserat på en drivenhet och verktygshuvuden för olika applikationer, ledde till att verksamheten växte med kunder över hela landet. Första exportordern kom 1979. Idag utgör exporten mer än 50 % av omsättningen.

Lindova är idag Skandinaviens ledande tillverkare av lufthydrauliska handverktyg för krävande industriproduktion. Verksamheten har idag ett mer renodlat produktsortiment på de mer än 500 specialverktyg Lindova har utvecklat genom åren.

Lindovas produkter säljs i Sverige direkt eller via återsäljare och internationellt via ett återförsäljarnätverk. Produkterna levereras till både små och stora industriföretag med serieproduktion, som ser de stora produktivitetsvinsterna och ergonomiska fördelarna med Lindovas unika produkter.