LÄTTHANTERADE VERKTYG FÖR EFFEKTIV MONTERING AV BLINDNITMUTTRAR

Med Lindovas kraftfulla handverktyg monterar du effektivt blindnitmuttrar av alla fabrikat. Verktygen förenklar framförallt arbetet för dig som sätter blindnitmuttrar i serieproduktion, där verktyg med robust konstruktion behövs. Den lufthydrauliska driften medger konstruktion med låg vikt, som gör verktygen lätta att hantera och att använda mobilt.

Att montera blindnitmuttern är en enkel process som med XT-verktygen utförs via en enda avtryckartangent. Avgängning sker automatiskt. Slaglängden justeras enkelt för optimal stukningsgrad, som gör att förbandet får rätt hållfasthet. Med PNT-verktygen styrs monteringen utan stöd av automatik.

  • Sättning med unik processkontroll
  • Hög kapacitet för montering av nitar i krävande material
  • Snabb justering av slaglängd för rätt hålllfasthet
  • Kraftbesparande automatik
  • Bra upphängning för att minimera belastning för användaren

Kundanpassat utförande
Behöver du ett specialanpassat nitningsverktyg? Fråga Lindova om en lösning. Seriestorlek från ett verktyg och uppåt.

SKANDINAVIENS LEDANDE TILLVERKARE AV LUFTHYDRAULISKA HANDVERKTYG FÖR KRÄVANDE INDUSTRIPRODUKTION